Lilly(Eli) & Co (LLY)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 8 280 400 7 548 100 6 849 600 5 789 500 6 186 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 737 500 15 346 400 16 586 600 13 817 900 11 639 700
Kapitał własny w tys. USD 10 649 800 8 979 200 5 641 600 2 606 900 9 828 700
Zwrot z kapitału całkowitego 32,62% 31,03% 30,81% 35,25% 28,82%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $8 280 400K ÷ ($14 737 500K + $10 649 800K)
= 32,62%


Analiza porównawcza

2022