Lilly(Eli) & Co (LLY)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 124 100 28 541 400 28 318 400 24 539 800 22 319 500
Property, plant and equipment w tys. USD 12 913 600 10 144 000 8 985 100 8 681 900 7 872 900
Rotacja aktywów trwałych 2,64 2,81 3,15 2,83 2,83

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $34 124 100K ÷ $12 913 600K
= 2,64


Analiza porównawcza

2023