Lilly(Eli) & Co (LLY)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 541 400 28 318 400 24 539 800 22 319 500 24 555 700
Property, plant and equipment w tys. USD 10 144 000 8 985 100 8 681 900 7 872 900 8 919 500
Rotacja aktywów trwałych 2,81 3,15 2,83 2,83 2,75

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $28 541 400K ÷ $10 144 000K
= 2,81


Analiza porównawcza

2022