Lilly(Eli) & Co (LLY)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 8 280 400 7 548 100 6 849 600 5 789 500 6 186 800
Koszty odsetek netto w tys. USD 268 800 314 400 326 600 320 200 110 800
Wskaźnik pokrycia odsetek 30,81 24,01 20,97 18,08 55,84

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $8 280 400K ÷ $268 800K
= 30,81


Analiza porównawcza

2022