Lilly(Eli) & Co (LLY)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 18 320 800 14 737 500 15 346 400 16 586 600 13 817 900
Aktywa razem w tys. USD 64 006 300 49 489 800 48 806 000 46 633 100 39 286 100
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,29 0,30 0,31 0,36 0,35

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $18 320 800K ÷ $64 006 300K
= 0,29


Analiza porównawcza

2023