Lilly(Eli) & Co (LLY)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 737 500 15 346 400 16 586 600 13 817 900 11 639 700
Aktywa razem w tys. USD 49 489 800 48 806 000 46 633 100 39 286 100 43 908 400
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,30 0,31 0,36 0,35 0,27

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $14 737 500K ÷ $49 489 800K
= 0,30


Analiza porównawcza

2022