Lilly(Eli) & Co (LLY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 25 727 000 18 034 500 18 452 400 17 462 100 13 709 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 27 293 200 17 138 200 15 052 700 12 481 600 11 775 200
Wskaźnik płynności bieżącej 0,94 1,05 1,23 1,40 1,16

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $25 727 000K ÷ $27 293 200K
= 0,94


Analiza porównawcza

2023