Lilly(Eli) & Co (LLY)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 18 034 500 18 452 400 17 462 100 13 709 600 20 549 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 138 200 15 052 700 12 481 600 11 775 200 11 888 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,23 1,40 1,16 1,73

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $18 034 500K ÷ $17 138 200K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022