Lilly(Eli) & Co (LLY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 082 200 6 629 800 7 312 800 5 483 300 4 721 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 598 800 1 930 600 1 670 600 1 606 700 1 405 300
Rotacja zobowiązań 2,73 3,43 4,38 3,41 3,36

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $7 082 200K ÷ $2 598 800K
= 2,73


Analiza porównawcza

2023