Lilly(Eli) & Co (LLY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 312 800 5 483 300 4 721 200 6 430 000 6 070 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 670 600 1 606 700 1 405 300 1 412 300 1 410 700
Rotacja zobowiązań 4,38 3,41 3,36 4,55 4,30

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $7 312 800K ÷ $1 670 600K
= 4,38


Analiza porównawcza

2021