Lilly(Eli) & Co (LLY)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 6 629 800 7 131 900 6 983 600 7 506 300 7 312 800 6 982 400 6 878 000 6 146 800
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 930 600 1 683 200 1 659 300 1 433 300 1 670 600 1 566 800 1 597 800 1 639 600
Rotacja zobowiązań 3,43 4,24 4,21 5,24 4,38 4,46 4,30 3,75

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $6 629 800K ÷ $1 930 600K
= 3,43


Analiza porównawcza

2022/Q4