Lilly(Eli) & Co (LLY)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 124 100 28 541 400 28 318 400 24 539 800 22 319 500
Working capital w tys. USD -1 566 200 896 300 3 399 700 4 980 500 1 934 400
Rotacja kapitału pracującego 31,84 8,33 4,93 11,54

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $34 124 100K ÷ $-1 566 200K
= —


Analiza porównawcza

2023