Lilly(Eli) & Co (LLY)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 34 124 100 28 541 400 28 318 400 24 539 800 22 319 500 24 555 700 22 871 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7 082 200 6 629 800 7 312 800 5 483 300 4 721 200 6 430 000 6 070 200
Zysk ze sprzedaży brutto 27 041 900 21 911 600 21 005 600 19 056 500 17 598 300 18 125 700 16 801 100
Koszty badań i rozwoju 9 313 400 7 190 800 7 025 900 6 085 700 5 595 000 5 307 100 5 281 800
Koszty ogólnego zarządu 7 403 100 6 440 400 6 431 600 6 121 200 6 213 800 6 631 800 6 588 100
Zysk operacyjny 10 325 400 8 280 400 7 548 100 6 849 600 5 789 500 6 186 800 4 931 200
Koszty odsetek netto 312 300 268 800 314 400 326 600 320 200 110 800 57 700
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 554 600 6 806 400 6 155 500 7 229 900 5 265 900 3 795 700 2 197 400
Podatek dochodowy 1 314 200 561 600 573 800 1 036 200 628 000 563 700 2 401 500
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 5 240 400 6 244 800 5 581 700 6 193 700 8 318 400 3 232 000 -204 100