Lilly(Eli) & Co (LLY)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 493 900 2 829 100 3 669 300 2 211 800 2 742 100 2 736 700 2 568 300 3 908 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 5 247 900 4 532 400 3 575 200 2 954 100 2 741 900 2 806 700 2 697 700 2 530 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 998 200 18 915 000 16 010 000 17 138 200 15 652 800 15 620 600 13 386 000 15 052 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,35 0,39 0,45 0,30 0,35 0,35 0,39 0,43

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 493 900K + $5 247 900K) ÷ $21 998 200K
= 0,35


Analiza porównawcza

2023/Q3