Intel Corp. (INTC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 46 978 000 37 684 000 33 510 000 33 897 000 25 463 000
Kapitał własny w tys. USD 105 590 000 101 423 000 95 391 000 81 038 000 77 504 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,31 0,27 0,26 0,29 0,25

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $46 978 000K ÷ ($46 978 000K + $105 590 000K)
= 0,31


Analiza porównawcza

2023