Intel Corp. (INTC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 54 228 000 63 054 000 79 024 000 77 867 000 71 965 000
Aktywa razem w tys. USD 191 572 000 182 103 000 168 406 000 153 091 000 136 524 000
Rotacja aktywów razem 0,28 0,35 0,47 0,51 0,53

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $54 228 000K ÷ $191 572 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2023