Intel Corp. (INTC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 63 054 000 158 048 000 77 867 000 71 965 000 70 848 000
Aktywa razem w tys. USD 182 103 000 336 812 000 153 091 000 136 524 000 127 963 000
Rotacja aktywów razem 0,35 0,47 0,51 0,53 0,55

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $63 054 000K ÷ $182 103 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022