Intel Corp. (INTC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 28 338 000 28 413 000 23 895 000 13 123 000 11 650 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 667 000 2 130 000 2 745 000 1 713 000 3 162 000
Należności w tys. USD 4 133 000 9 457 000 6 782 000 7 659 000 6 722 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 155 000 27 462 000 24 754 000 22 310 000 16 626 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,15 1,46 1,35 1,01 1,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($28 338 000K + $4 667 000K + $4 133 000K) ÷ $32 155 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022