Intel Corp. (INTC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 32 517 000 36 188 000 35 209 000 34 255 000 29 825 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 8 578 000 9 595 000 5 747 000 5 581 000 4 128 000
Rotacja zobowiązań 3,79 3,77 6,13 6,14 7,23

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $32 517 000K ÷ $8 578 000K
= 3,79


Analiza porównawcza

2023