Intel Corp. (INTC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 36 188 000 70 418 000 34 255 000 29 825 000 27 111 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 9 595 000 11 494 000 5 581 000 4 128 000 3 824 000
Rotacja zobowiązań 3,77 6,13 6,14 7,23 7,09

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $36 188 000K ÷ $9 595 000K
= 3,77


Analiza porównawcza

2022