Intel Corp. (INTC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 8 014 000 19 868 000 20 899 000 21 048 000 21 053 000 9 601 000
Amortyzacja 13 035 000 11 792 000 12 239 000 10 826 000 9 085 000 8 129 000
Zmiana stanu należności -5 324 000 2 675 000 -877 000 937 000 1 115 000 917 000
Zmiana stanu zapasów 2 448 000 2 349 000 -317 000 1 491 000 270 000 1 430 000
Zmiana stanu gotówki -75 000 4 518 000 10 772 000 1 473 000 -2 352 000 -3 097 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15 433 000 29 991 000 35 384 000 33 145 000 29 432 000 22 110 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -24 844 000 -18 733 000 -14 259 000 -16 213 000 -15 181 000 -11 778 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10 477 000 -25 167 000 -20 796 000 -14 405 000 -11 239 000 -15 762 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 361 000 -5 862 000 -12 917 000 -17 565 000 -18 607 000 -8 475 000