Intel Corp. (INTC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 63 054 000 79 024 000 77 867 000 71 965 000 70 848 000
Property, plant and equipment w tys. USD 80 860 000 63 245 000 56 584 000 55 386 000 48 976 000
Rotacja aktywów trwałych 0,78 1,25 1,38 1,30 1,45

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $63 054 000K ÷ $80 860 000K
= 0,78


Analiza porównawcza

2022