Intel Corp. (INTC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 158 048 000 77 867 000 71 965 000 70 848 000 62 761 000
Working capital w tys. USD 60 512 000 22 495 000 8 929 000 12 161 000 12 079 000
Rotacja kapitału pracującego 2,61 3,46 8,06 5,83 5,20

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $158 048 000K ÷ $60 512 000K
= 2,61


Analiza porównawcza

2021