Intel Corp. (INTC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 37 684 000 67 020 000 33 897 000 25 463 000 25 517 000
Aktywa razem w tys. USD 182 103 000 336 812 000 153 091 000 136 524 000 127 963 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,21 0,20 0,22 0,19 0,20

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $37 684 000K ÷ $182 103 000K
= 0,21


Analiza porównawcza

2022