Intel Corp. (INTC)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Cykl zapasów dni 124,90 133,38 111,71 89,79 107,01
Cykl należności dni 22,90 23,92 43,68 31,79 38,85
Cykl zobowiązań dni 96,29 96,78 59,58 59,47 50,52
Cykl konwersji gotówki dni 51,51 60,53 95,81 62,12 95,34

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 124,90 + 22,90 – 96,29
= 51,51


Analiza porównawcza

2023