Intel Corp. (INTC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 43 269 000 50 407 000 57 718 000 47 249 000 31 239 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 28 053 000 32 155 000 27 462 000 24 754 000 22 310 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,54 1,57 2,10 1,91 1,40

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $43 269 000K ÷ $28 053 000K
= 1,54


Analiza porównawcza

2023