Intel Corp. (INTC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 50 407 000 115 436 000 47 249 000 31 239 000 28 787 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 155 000 54 924 000 24 754 000 22 310 000 16 626 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,57 2,10 1,91 1,40 1,73

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $50 407 000K ÷ $32 155 000K
= 1,57


Analiza porównawcza

2022