Intel Corp. (INTC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 28 338 000 56 826 000 23 895 000 13 123 000 11 650 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 667 000 4 260 000 2 745 000 1 713 000 3 162 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 32 155 000 54 924 000 24 754 000 22 310 000 16 626 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,03 1,11 1,08 0,66 0,89

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($28 338 000K + $4 667 000K) ÷ $32 155 000K
= 1,03


Analiza porównawcza

2022