Intel Corp. (INTC)

ROE

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 689 000 8 014 000 19 868 000 20 899 000 21 048 000
Kapitał własny w tys. USD 105 590 000 101 423 000 95 391 000 81 038 000 77 504 000
ROE 1,60% 7,90% 20,83% 25,79% 27,16%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 689 000K ÷ $105 590 000K
= 1,60%


Analiza porównawcza

2023