Intel Corp. (INTC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 54 228 000 63 054 000 79 024 000 77 867 000 71 965 000 70 848 000 62 761 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 32 517 000 36 188 000 35 209 000 34 255 000 29 825 000 27 111 000 23 692 000
Zysk ze sprzedaży brutto 21 711 000 26 866 000 43 815 000 43 612 000 42 140 000 43 737 000 39 069 000
Koszty badań i rozwoju 16 046 000 17 528 000 15 190 000 13 556 000 13 362 000 13 543 000 13 098 000
Koszty ogólnego zarządu 5 634 000 7 002 000 6 543 000 6 180 000 6 150 000 6 750 000 7 474 000
Zysk operacyjny 31 000 2 336 000 22 082 000 23 876 000 22 428 000 23 244 000 18 088 000
Koszty odsetek netto -457 000 -93 000 453 000 357 000 6 000 30 000 205 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 762 000 7 768 000 21 703 000 25 078 000 24 058 000 23 317 000 20 352 000
Podatek dochodowy -913 000 -249 000 1 835 000 4 179 000 3 010 000 2 264 000 10 751 000
Udziały niekontrolujące -14 000 3 000 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 689 000 8 014 000 19 868 000 20 899 000 21 048 000 21 053 000 9 601 000