FormFactor Inc. (FORM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(1 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 236 251 238 136 251 593 266 314 296 356 276 065 264 679 256 235
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 22 941 23 895 20 932 17 447 18 671 18 652 18 892 19 244
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 128 170 149 667 163 756 159 585 154 657 148 754 160 000 153 851
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,02 1,75 1,66 1,78 2,04 1,98 1,77 1,79

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($236 251K + $22 941K) ÷ $128 170K
= 2,02


Analiza porównawcza

2023/Q1