FormFactor Inc. (FORM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 747 937 769 674 693 616 589 464 529 675
Property, plant and equipment w tys. USD 189 848 146 555 104 103 58 747 54 054
Rotacja aktywów trwałych 3,94 5,25 6,66 10,03 9,80

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $747 937K ÷ $189 848K
= 3,94


Analiza porównawcza

2022