FormFactor Inc. (FORM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 389 15 434 24 978 15 639 34 971
Kapitał własny w tys. USD 808 285 815 780 744 084 640 997 580 164
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,02 0,02 0,03 0,02 0,06

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $14 389K ÷ ($14 389K + $808 285K)
= 0,02


Analiza porównawcza

2022