FormFactor Inc. (FORM)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 50 738 83 924 78 523 39 346 104 036
Aktywa razem w tys. USD 1 008 230 1 020 520 963 217 839 882 728 222
ROA 5,03% 8,22% 8,15% 4,68% 14,29%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $50 738K ÷ $1 008 230K
= 5,03%


Analiza porównawcza

2022