FormFactor Inc. (FORM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 747 937 769 674 693 616 589 464 529 675
Aktywa razem w tys. USD 1 008 230 1 020 520 963 217 839 882 728 222
Rotacja aktywów razem 0,74 0,75 0,72 0,70 0,73

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $747 937K ÷ $1 008 230K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022