FormFactor Inc. (FORM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 238 136 276 065 255 035 220 872 149 003
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 895 18 652 23 303 15 064 13 669
Należności w tys. USD 88 143 115 541 107 603 97 868 96 593
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 149 667 148 754 154 571 136 560 102 518
Wskaźnik płynności szybkiej 2,34 2,76 2,50 2,44 2,53

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($238 136K + $23 895K + $88 143K) ÷ $149 667K
= 2,34


Analiza porównawcza

2022