FormFactor Inc. (FORM)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 50 738 83 924 78 523 39 346 104 036
Kapitał własny w tys. USD 808 285 815 780 744 084 640 997 580 164
ROE 6,28% 10,29% 10,55% 6,14% 17,93%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $50 738K ÷ $808 285K
= 6,28%


Analiza porównawcza

2022