FormFactor Inc. (FORM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 389 15 434 24 978 15 639 34 971
Aktywa razem w tys. USD 1 008 230 1 020 520 963 217 839 882 728 222
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,01 0,02 0,03 0,02 0,05

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $14 389K ÷ $1 008 230K
= 0,01


Analiza porównawcza

2022