FormFactor Inc. (FORM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 54 912 98 038 83 788 49 662 36 269
Aktywa razem w tys. USD 1 008 230 1 020 520 963 217 839 882 728 222
Operacyjny ROA 5,45% 9,61% 8,70% 5,91% 4,98%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $54 912K ÷ $1 008 230K
= 5,45%


Analiza porównawcza

2022