FormFactor Inc. (FORM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 451 928 446 907 405 696 351 968 319 336
Zapasy w tys. USD 123 157 111 548 99 229 83 258 77 706
Rotacja zapasów 3,67 4,01 4,09 4,23 4,11

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $451 928K ÷ $123 157K
= 3,67


Analiza porównawcza

2022