FormFactor Inc. (FORM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 474 552 524 039 487 074 419 043 337 820
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 149 667 148 754 154 571 136 560 102 518
Wskaźnik płynności bieżącej 3,17 3,52 3,15 3,07 3,30

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $474 552K ÷ $149 667K
= 3,17


Analiza porównawcza

2022