Ensign Group Inc (ENSG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 439 992 347 070 331 711 321 097 294 571 260 639 275 964 317 464
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 41 618 39 246 40 982 51 795 49 110 32 586 35 014 36 796
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 618 989 585 277 582 072 567 040 531 924 513 558 523 068 483 109
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,78 0,66 0,64 0,66 0,65 0,57 0,59 0,73

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($439 992K + $41 618K) ÷ $618 989K
= 0,78


Analiza porównawcza

2023/Q2