Ensign Group Inc (ENSG)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 149 269 152 883 112 544 325 217 233 135
Aktywa razem w tys. USD 3 452 020 2 850 620 2 545 580 2 361 910 1 181 960
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,05 0,04 0,14 0,20

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $149 269K ÷ $3 452 020K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022