Ensign Group Inc (ENSG)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 025 470 2 627 460 2 402 600 2 036 520 2 040 660
Property, plant and equipment w tys. USD 992 010 888 434 778 244 767 565 618 874
Rotacja aktywów trwałych 3,05 2,96 3,09 2,65 3,30

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 025 470K ÷ $992 010K
= 3,05


Analiza porównawcza

2022