Ensign Group Inc (ENSG)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 149 269 152 883 112 544 325 217 233 135
Kapitał własny w tys. USD 1 247 330 1 020 770 818 077 654 197 590 935
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,11 0,13 0,12 0,33 0,28

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $149 269K ÷ ($149 269K + $1 247 330K)
= 0,11


Analiza porównawcza

2022