Ensign Group Inc (ENSG)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 331 711 275 964 250 011 76 929 39 765
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 40 982 35 014 27 883 25 167 30 349
Należności w tys. USD 408 432 328 731 305 062 308 985 276 099
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 582 072 523 068 562 399 343 173 269 227
Wskaźnik płynności szybkiej 1,34 1,22 1,04 1,20 1,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($331 711K + $40 982K + $408 432K) ÷ $582 072K
= 1,34


Analiza porównawcza

2022