Ensign Group Inc (ENSG)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 331 711 275 964 250 011 76 929 39 765
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 40 982 35 014 27 883 25 167 30 349
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 582 072 523 068 562 399 343 173 269 227
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,64 0,59 0,49 0,30 0,26

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($331 711K + $40 982K) ÷ $582 072K
= 0,64


Analiza porównawcza

2022