Ensign Group Inc (ENSG)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 354 430 2 019 880 1 865 200 1 620 630 1 627 670
Zobowiązania handlowe w tys. USD 77 087 58 116 50 901 44 973 44 236
Rotacja zobowiązań 30,54 34,76 36,64 36,04 36,80

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 354 430K ÷ $77 087K
= 30,54


Analiza porównawcza

2022