Ensign Group Inc (ENSG)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 025 470 2 627 460 2 402 600 2 036 520 2 040 660
Aktywa razem w tys. USD 3 452 020 2 850 620 2 545 580 2 361 910 1 181 960
Rotacja aktywów razem 0,88 0,92 0,94 0,86 1,73

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 025 470K ÷ $3 452 020K
= 0,88


Analiza porównawcza

2022