Ensign Group Inc (ENSG)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 781 125 639 709 582 956 411 081 348 072
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 582 072 523 068 562 399 343 173 269 227
Wskaźnik płynności bieżącej 1,34 1,22 1,04 1,20 1,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $781 125K ÷ $582 072K
= 1,34


Analiza porównawcza

2022