Ensign Group Inc (ENSG)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 224 681 194 652 170 478 110 534 92 364
Kapitał własny w tys. USD 1 247 330 1 020 770 818 077 654 197 590 935
ROE 18,01% 19,07% 20,84% 16,90% 15,63%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $224 681K ÷ $1 247 330K
= 18,01%


Analiza porównawcza

2022