Ensign Group Inc (ENSG)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 296 825 260 465 223 155 129 180 126 824
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 149 269 152 883 112 544 325 217 233 135
Kapitał własny w tys. USD 1 247 330 1 020 770 818 077 654 197 590 935
Zwrot z kapitału całkowitego 21,25% 22,19% 23,98% 13,19% 15,39%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $296 825K ÷ ($149 269K + $1 247 330K)
= 21,25%


Analiza porównawcza

2022