Elevance Health Inc (ELV)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 22 349 000 21 157 000 19 335 000 17 787 000 17 217 000
Aktywa razem w tys. USD 102 772 000 97 460 000 86 615 000 77 453 000 71 571 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,22 0,22 0,22 0,23 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $22 349 000K ÷ $102 772 000K
= 0,22


Analiza porównawcza

2022