Elevance Health Inc (ELV)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 32 186 000 32 802 000 29 052 000 23 543 000 21 076 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 39 696 000 34 885 000 29 453 000 23 617 000 21 965 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,81 0,94 0,99 1,00 0,96

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $32 186 000K) ÷ $39 696 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2022