Elevance Health Inc (ELV)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 155 660 000 136 943 000 120 808 000 103 141 000 91 341 000
Aktywa razem w tys. USD 102 772 000 97 460 000 86 615 000 77 453 000 71 571 000
Rotacja aktywów razem 1,51 1,41 1,39 1,33 1,28

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $155 660 000K ÷ $102 772 000K
= 1,51


Analiza porównawcza

2022