Elevance Health Inc (ELV)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 55 617 000 51 122 000 45 751 000 39 033 000 34 321 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 39 696 000 34 885 000 29 453 000 23 617 000 21 965 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,40 1,47 1,55 1,65 1,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $55 617 000K ÷ $39 696 000K
= 1,40


Analiza porównawcza

2022