Elevance Health Inc (ELV)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 6 025 000 6 104 000 4 572 000 4 807 000 3 750 000
Kapitał własny w tys. USD 36 307 000 36 060 000 33 199 000 31 728 000 28 541 000
ROE 16,59% 16,93% 13,77% 15,15% 13,14%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $6 025 000K ÷ $36 307 000K
= 16,59%


Analiza porównawcza

2022